شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با کاهش 588.97 واحدی به پله 76 هزار و 825 واحد رسید.   براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 1 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن  517 میلیون سهم طی 46 هزار نوبت معاملاتی است.    نمادهای پربیننده فملی، فولاد، مبین، فخوز، کگل، فارس و پارسان با روند نزولی کار خود را به پایان رساندند.    شاخص کل فرا بورس در پایان معاملات با 10 واحد کاهش به پله 839 هزار و 50 واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 516 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن   242 میلیون سهم طی 58 هزار نوبت معاملاتی است.
سقوط مجدد شاخص بورس تهران